Susunan Pengurus

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA (IPNU) REMBANG
MASA KHIDMAT 2017 – 2019

Pelindung :
1. PCNU Rembang

Pembina :
1. Adib Bisri Hattani
2. Bisri Cholil Laquf
3. M. Naf’an Fuadi
4. Pujianto
5. Muhammad Nadhief Shidqi
6. Agus Iswanto
7. Seluruh Alumni IPNU

Ketua : Ahmad Faiq Barik Lana
Wakil ketua I : Mohammad Ismail
Wakil ketua II : Mohamat Kafidh
Wakil ketua III : Ahmad Murtadlo
Wakil ketua IV : Muhammad Kurniawan
Wakil ketua V : Ahmad Humam

Sekertaris : Muhammad Ulin Nuha
Wakil sekertaris I : Ahmad Zaini
Wakil sekertaris II : M. Ali Saifuddin
Wakil sekertaris III : Irvanul Qorib
Wakil sekertaris IV : M. Hasan Basri
Wakil sekertaris V : Dedi Setiawan

Bendahara : Muhammad Najmuddin
Wakil bendahara I : Muhammad Luthfi Bashori
Wakil bendahara II : M. Ali Ma’sum
Wakil bendahara III : Muhammad Nabil Fahmi
Wakil bendahara IV : Abdul Ghofar
Wakil bendahara V : Aan Ainun Najib

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

Departemen Organisasi
1. Nur Fuadi S.
2. M. Fauzi
3. Imam Mahmudi
4. M. Fakhrurrijal
5. Ahmad Muhyiddin

Departemen Kaderisasi
1. Moh. Syafiuddin
2. Burhanudin Yahya
3. M. Fahrur Romadhan
4. Miftahun Na’im
5. Ahmad Himam Lutfi

Departemen Jaringan Pesantren, Sekolah dan Perguruan Tinggi
1. Zaenal Abidin
2. Azkan Nufus
3. Nugraha Bararama
4. Ahmad Muid

Departemen Minat, Bakat & Olahraga
1. Tukul Rumadi
2. Asrofi
3. Sohibul Fawaid
4. Zainuri
5. Mardi

Departemen Komunikasi dan Informasi
1. M. Ghufron Nur Rosyid
2. Agus Priyanto
3. Wahyu Tryono
4. Mochamad Ronji
5. Muhamad Nur Roziqin

LEMBAGA
Corp Brigade Pembangunan (CBP)
Komando : Mochamad Lutfhi
Wakil Komando : Totok Mugiarto
Anggota :
Muhamad Farhan
Totok
Abil
Ain
Misbahudin

Biro Administrasi
Ketua : Khoirul Nur Cahyo
Anggota :
1. M. Farkhan
2. Wisnu Kurniawan
3. M. Andre P.W.
4. M. Ainun Najib

Biro Logistik
Ketua : M. Sofi Rohim
Anggota :
1. Niam Wahidi
2. Ahmad Nur Hadi
3. M Zaenul Mustofa
4. Choirul Amin
5. Mutawakkil Alallah

Biro Kepelatihan
Ketua : M. Khoirul Asyhar
Anggota :
1. Muh. Mu’tasim B
2. Yudiono
3. Ahmad Muzakil Kulub
4. Syafiul Amin

Biro Sumberdaya
Ketua : M. Shofiyu Rohman
Anggota :
1. M. Bagus Dian A. P.
2. Indrs Syarifuddin
3. Ken Aryasy A. A.
4. Wendi Adi P.

X